โรคไต

โรคไต หมายถึง โรคอะไรก็ได้ที่มีความผิดปกติหรือที่เรียก­ว่า พยาธิสภาพ เกิดที่บริเวณไต การกินเค็มจัด ก็ส่งผลต่อการทำงานของไต เราจึงควรลดการกินเค็ม ลดการดื่มสุรา และอาหารที่มีโซเดียมมากเกินไป

โรคไตทั้งหมด
Thai Love Health (TLH) - อาหารเพื่อสุขภาพ ความรู้ สารอาหาร โภชนาการ โรค