โรคภูมิแพ้

ความรู้เรื่องของโรคภูมิแพ้ ที่เด็กๆหลายคนเป็น และรักษาไม่หาย เป็นปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกันในร่างกายคนเรา ที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแปลกปลอมภายนอก

โรคภูมิแพ้ทั้งหมด
Thai Love Health (TLH) - อาหารเพื่อสุขภาพ ความรู้ สารอาหาร โภชนาการ โรค