ตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์เป็นภาระที่เกิดขึ้นกับร่างกายตามธรรมชาติ การตั้งครรภ์ที่ดีควรจะมีการวางแผนเพื่อความพร้อม และความปลอดภัยในการตั้งครรภ์ เพราะในบางครั้งการตั้งครรภ์ อาจมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ หรือการปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดอันตรายต่อตัวคุณแม่และบุตรได้

ตั้งครรภ์ทั้งหมด
Thai Love Health (TLH) - อาหารเพื่อสุขภาพ ความรู้ สารอาหาร โภชนาการ โรค