ตารางสารอาหาร

ชื่อผลิตภัณฑ์อาหาร
(ภาษาอังกฤษ)
พลังงาน/
100 กรัม
Thai Love Health (TLH) - อาหารเพื่อสุขภาพ ความรู้ สารอาหาร โภชนาการ โรค