ตารางสารอาหารไทย (หน้า 2)

ชื่อผลิตภัณฑ์อาหาร
(ภาษาไทย)
พลังงาน/
100 กรัม
12 kcal
Thai Love Health (TLH) - อาหารเพื่อสุขภาพ ความรู้ สารอาหาร โภชนาการ โรค