โรคอัลไซเมอร์ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง

โรคอัลไซเมอร์ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง

 

โรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ หรือ โรคสมองเสื่อม เป็นโรคที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานใจกับผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ เป็นอาการที่พบที่พบได้บ่อย เพราะเกิดจากการตายของเซลล์ในสมอง จึงมีผลทำให้การทำงานของสมองแย่ลง ถ้าหากสมองมีการเสื่อมตัวมากขึ้น จะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน หากไม่ได้รับการรักษาในช่วงระยะเวลา 8 – 10 ปี จะทำให้เกิดการเสื่อมของสมองอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนทำให้มีปัญหาต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ เช่น การแปรงฟัน ซึ่งโรคนี้ก็มีความแตกต่างจากโรคสมองเสื่อมอื่น ๆ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้

ลิงก์ผู้สนับสนุน

สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติ ที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อสมอง ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของสื่อประสาท ที่มีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมความรู้สึก และการตอบสนองของร่างกาย และการสื่อสารที่สำคัญต่างๆ สมองของคนเรานั้นจะมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่า สารสื่อประสาท (NEURO TRANSMITTER) เป็นตัวสื่อสาร ซึ่งสารตัวนี้ จะทำหน้าที่นำข้อมูลจากสมอง ไปยังอวัยวะเพื่อก่อให้เกิดการทำงานขึ้น และสารสื่อประสาทที่มีความสำคัญอย่างมากต่อความทรงจำมีชื่อว่า สารอะเซติลโคลีน (ACETYLCHOLINE) ซึ่งเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับการจดจำของมนุษย์

  จากการทดลอง ทำให้ทราบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นั้น มีสารอะเซติลโคลีน ในสมองน้อยอย่างเห็นได้ชัด ทำให้การจดจำ และการใช้เหตุผลลดลง จากการศึกษาทำให้พบว่าสารอะเซติลโคลีนนี้ ถูกควบคุมด้วยเอนไซม์ตัวหนึ่ง คือ อะเซติล-โคลีนเอสเทอเรส หน้าที่หลักของเอนไซม์ตัวนี้คือ ย่อยสารอะเซติลโคลีน เป็นผลทำให้สมองมีสารอะเซติลโคลีนน้อยลงนั้นเอง

โรคอัลไซเมอร์ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง

อาการของผู้คนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์

  1. หงุดหงิด อารมณ์เสียง่ายกว่าปกติ เพราะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้
  2. การทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันกลายเป็นเรื่องยาก เช่น การลืมผูกเน็คไท ลืมผูกเชือกรองเท้า
  3. วางของผิดที่ผิดทาง เช่น เอากระเป๋าตังค์ไปใส่ไว้ในตู้เย็น เอาช้อนซ้อมไปใส่ไว้ในตู้ลิ้นชักเสื้อผ้า เป็นต้น
  4. สับสนเรื่องเวลา เช่น นั่งรอแค่ 5 นาทีก็คิดว่านั่งรอมา 5 ชั่วโมงแล้ว
  5. มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร โดยเฉพาะการใช้คำพูด โดยคิดไม่ออกว่าจะใช้คำอะไร จะพูดว่าอะไร
  6. แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา พูดหรือทำในสิ่งที่ปกติจะไม่พูดหรือไม่ทำ ขาดความคิดยั้งใจ หรือตัดสินใจถูก ตัดสินใจผิด

โรคอัลไซเมอร์ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง

วิธีการรักษา

เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ยังไม่มีเทคโนโลยี หรือยาชนิดใดที่จะสามารถรักษา โรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้ แต่สามารถรักษาอาการของผู้ป่วยให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยวิธีรักษานั้น จะใช้ยาเพื่อยับยั่งสารอะเซตีลโคลีนเอสเทอเรส ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมาก เพราะช่วยลดการทำลายสารอะเซติลโคลีน ซึ่งเป็นสารความจำที่อยู่ในสมอง ดีต่อผู้ป่วยในระยะเริ่มต้น และระยะกลาง

โรคอัลเซเมอร์เป็นโรคที่เกิดจากอาการเสื่อมของสมอง นับเป็นโรคที่น่ากลัว และในปัจจุบันยังรักษาไม่หาย ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจแก่ตัวผู้ป่วย และต่อญาติของผู้ป่วยเอง ที่จะต้องดูแลให้กำลังใจ แต่มีตัวยาบางตัว ที่สามารถช่วยบรรเทาอาการของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

การใช้ยา ควรสอบถามแพทย์และเภสัชกร เนื่องจากยาแต่ละรายการมีข้อควรปฏิบัติแตกต่างกันไป
ข้อมูลอาการของโรคของแต่ละบุคคล อาจมีความแตกต่างกัน ควรสอบถามแพทย์เพื่อวินิจฉัย
ร่วมแสดงความคิดเห็น
Thai Love Health (TLH) - อาหารเพื่อสุขภาพ ความรู้ สารอาหาร โภชนาการ โรค