ติดต่อเรา / ลงโฆษณา

Thai Love Health เป็นเว็บไซต์อาหารเพื่อสุขภาพ รวมบทความ รวมความรู้เกี่ยวกับอาหาร โภชนาการ การดูแลสุขภาพ สำหรับคนไทย เปิดให้บริการตั้งแต่เดือน กันยายน ปี พ.ศ.2556 มีบทความบนเว็บไซต์มากกว่า 1,000+ บทความ เจาะกลุ่มเป้าหมายคนไทยที่รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ หาข้อมูลเรื่องสุขภาพ

ผู้เข้าชมใช้เวลาบนเว็บไซต์ มากกว่า > 1 นาที
ผู้เข้าชมเปิดอ่านบทความ Pageviews 15,000+ ครั้ง/วัน
อายุเฉลี่ยของผู้เข้าชมเว็บไซต์คือ 18 - 34 ปี
ผู้เข้าชม 75% เป็นเพศหญิง และ 25% เป็นเพศชาย
ลงโฆษณาเว็บไซต์สุขภาพ
เนื่องจากทางเว็บไซต์เน้นเรื่องของประสบการณ์ ในการใช้งานของผู้ใช้เป็นหลักสำคัญ ดังนั้นจึงไม่มีนโยบายลงโฆษณาที่เป็น Popup หรือการนำเสนอขายสินค้าแบบ Hard Sale และทางเว็บไซต์ได้จำกัดพื้นที่ตำแหน่งโฆษณา ให้อยู่เฉพาะในส่วนที่มองเห็นเด่นชัด แต่ต้องไม่รบกวนผู้ใช้งานขณะอ่านเนื้อหา

รูปแบบโฆษณาที่เปิดรับ

ลงโฆษณาบน Leaderboard ขนาดใหญ่

ลงโฆษณาบน Leaderboard ขนาดใหญ่

สถานะ: เปิดรับ 1 slots  (สูงสุด 1 slots)
ตำแหน่ง:
ด้านบนสุด ใต้เมนู ของบทความทุกหน้า
เป้าหมาย:
สื่อประชาสัมพันธ์, โปรโมทแบรนด์, นำเสนอสินค้าและบริการ
ภาพใหญ่ขนาด 970x250 Pixel
ภาพบนโทรศัพท์ 320x100 Pixel
แสดงผลเด่นชัดด้านบนทุกหน้า
ใส่ Link ในโฆษณาได้ 1 Link
ราคา: 17,000.-  / 1 เดือน (30 วัน)
เผยแพร่บทความบนเว็บไซต์ (Advertorial)

เผยแพร่บทความบนเว็บไซต์ (Advertorial)

สถานะ: เปิดรับ 10 slots  (สูงสุด 10 slots)
ตำแหน่ง:
หน้าอ่านบทความ จำนวน 1 บทความ
เป้าหมาย:
โปรโมทแบรนด์, เพิ่ม Referal Traffic
ส่งบทความให้ทางเว็บไซต์ / ให้ทางเว็บไซต์เขียน +1,000 บาท
ใส่ Link ในบทความได้ 1 Link (รูปภาพ/ข้อความ)
โพสต์บนแฟนเพจฟรี 1 ครั้ง
แก้ไข Link ได้ 1 ครั้ง
ไม่สามารถแก้ไขบทความได้
ราคา: 2,000.-  / บทความถาวร
ติด Text Link ที่ Footer บนเว็บไซต์สุขภาพทุกหน้า

ติด Text Link ที่ Footer บนเว็บไซต์สุขภาพทุกหน้า

สถานะ: เปิดรับ 3 slots  (สูงสุด 3 slots)
ตำแหน่ง:
ส่วนของ "หัวข้อน่าสนใจ" Footer ด้านขวา
เป้าหมาย:
เพื่อเป็น Backlinks คุณภาพในการทำ SEO
ติด Text Link ทุกหน้า ทั้ง Desktop และ Mobile
รับติด Text Link ขั้นต่ำ 6 เดือน
ประเภท Link แบบ target="_blank" และ dofollow
แก้ไข Link ได้ 1 ครั้ง (กรณีติดตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป)
ความยาวของ Text ไม่เกิน 10 ตัวอักษร
ราคา: 1,200.-  / Link / เดือน
ติด Text Link ในบทความบนเว็บไซต์

ติด Text Link ในบทความบนเว็บไซต์

สถานะ: เปิดรับ 10 slots  (สูงสุด 10 slots)
ตำแหน่ง:
ในเนื้อหาบทความบนเว็บไซต์ 1 บทความ
เป้าหมาย:
เพื่อเป็น Backlinks คุณภาพในการทำ SEO
ติดได้ 1 Link (1 ข้อความ)
เว็บไซต์เราเป็นเว็บไซต์คุณภาพมี Traffic จริง
ประเภท Link แบบ target="_blank" และ dofollow
ฟรีบริการทำให้ Google Index เข้ามาเก็บ Link ที่หน้านั้น (Update)
ติด Link ถาวร
ราคา: 1,000.-  / 1 Link (เลือกบทความได้)

นโยบายการลงโฆษณา

  • ไม่รับลงโฆษณาที่เกี่ยวกับ ตำแหน่งงาน รายได้เสริม รายได้พิเศษ หรือธุรกิจประเภท MLM
  • ไม่รับลงโฆษณาที่ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน สิ่งผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวกับการเมือง
  • ผู้ลงโฆษณา เป็นผู้จัดหารูปภาพเพื่อโฆษณา ตามขนาดที่กำหนด
  • โฆษณาจะแสดงภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับชำระเงินเต็มจำนวน
Thai Love Health (TLH) - อาหารเพื่อสุขภาพ ความรู้ สารอาหาร โภชนาการ โรค