สายตาของคนเรา และการมองเห็นของตา

สายตาของคนเรา และการมองเห็นของตา

 
สายตาของคนเรา และการมองเห็นของตา ทุกคนคงเคยได้ยินการพูดถึงสายตาบ่อย ๆ สายตาหมายถึงความสามารถของตาที่จะมองเห็นภาพหรือวัตถุต่าง ๆ นั่นเอง การมองเห็นภาพจะชัดเจนหรือไม่ เป็นความรู้สึกเฉพาะตัวของผู้นั้นผู้เดียว จึงเกิดปัญหาว่าบุคคลหรือผู้ป่วยที่มีอาการทางสายตา คือมองเห็นภาพไม่ชัดนั้นมองเห็นไม่ชัดเจนจริงหรือไม่ และถ้าจริงมองเห็นไม่ชัดมากน้อยแค่ไหน

สายตาของคนเรา และการมองเห็นของตา เพื่อให้เข้าใจการทำงานตาเราเกี่ยวกับเรื่องสายตา จะขออธิบายเพื่อให้เข้าใจง่าย ๆ ดังนี้คือ
… เมื่อแสงมากระทบตาเรา แสงจะถูกหักเหโดยอวัยวะต่าง ๆ เพื่อแสงจะได้รวมเป็นจุดที่จอรับภาพ อวัยวะที่ทำหน้าที่หักเหแสงคือ
 1. ตาดำ หรือกระจกตา
 2. แก้วตา
 3. น้ำเลี้ยงในลูกตาและน้ำวุ้นลูกตา
แก้วตาเป็นอวัยวะเดียวที่สามารถปรับให้มีการเปลี่ยนแปลงกำลังในการหักเหแสงได้ตามความเหมาะสม

สายตาของคนเรา และการมองเห็นของตา

สายตาปกติ (EMETROPIA)

 • ตาในคนปกติเมื่อมีแสงมาจากระยะไกลเมื่อมากระทบตา แสงจะถูกหักเหทำให้เกิดจุดรวมภาพที่จอรับภาพพอดี ทำให้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจนดี
 • ตาในคนปกติเมื่อดูวัตถุระยะใกล้ หรือการอ่านหนังสือ แก้วตาสามารถปรับเพิ่มกำลังการหักเหแสงได้มากขึ้น ทำให้แสงถูกหักเหเกิดเป็นจุดรวมภาพที่จอรับภาพได้พอดี
สายตาของคนเรา และการมองเห็นของตา กล่าวโดยสรุปก็คือ คนที่สายตาปกติจะมองเห็นได้ชัดทั้งระยะไกลและระยะใกล้

สายตาสั้น (MYOPIA)

สายตาของคนเรา และการมองเห็นของตา
 • ตาที่เป็นสายตาสั้น หมายถึงตาที่เมื่อมีแสงมาจากที่ไกล เมื่อถูกหักเหแล้วทำให้เกิดจุดรวมภาพอยู่ข้างหน้าของจอรับภาพ ฉะนั้นภาพที่ไปตกที่จอรับภาพจะเป็นภาพไม่ชัดเจน
 • ตาที่สายตาสั้น จะเห็นของที่อยู่ใกล้ ๆ ชัดเจนดียิ่งสายตาสั้นมากยิ่งต้องดูใกล้ ๆ แต่มองของไกลจะเห็นไม่ชัด

สายตายาว (HYPERMETROPIA หรือ HYPEROPIA)

สายตาของคนเรา และการมองเห็นของตา
 • ตาที่เป็นสายตายาว หมายถึงตาที่เมื่อมีแสงมาจากที่ไกล เมื่อถูกหักเหแล้วทำให้เกิดจุดรวมภาพอยู่ข้างหลังของจอรับภาพ ฉะนั้นภาพที่ไปตกที่จอรับภาพจะเป็นภาพไม่ชัดเจน ตาต้องมีการเพิ่มกำลังของแก้วตาเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน
 • พวกสายตายาวจะมองของใกล้ ๆ ไม่ชัดเจน

สายตายาวในคนผู้มีอายุ (PRESBYOPIA)

สายตาของคนเรา และการมองเห็นของตา
 
 
 • ในคนปกติ เมื่ออายุประมาณ 45 ปีขึ้นไป จะมีอาการทางตาอย่างหนึ่งคือ อ่านหนังสือพิมพ์หรือตัวหนังสือขนาดเล็กไม่ค่อยชัด ถ้าจะดูให้ชัดต้องถือหนังสือนั้นให้ห่างออกไปอีกสักหน่อย หรือต้องไปซื้อแว่นตาสำหรับอ่านหนังสือมาใส่

สายตาเอียง (ASTIGMATISM)

สายตาของคนเรา และการมองเห็นของตา
 • คำว่าสายตาเอียง มีการเข้าใจและใช้สับสนกับทางวิชาการถือว่า สายตาเอียง คือ การที่แสงเมื่อผ่านเข้าไปในตาจะถูกหักเหในแนวต่าง ๆ (เช่น ในแนวตั้ง หรือแนวนอน) ของลูกตาไม่เท่ากัน ทั้งนี้เกิดจากลูกตาของคนเราไม่ได้กลมโดยสมบูรณ์ แต่จะมีเบี้ยวบ้างเล็กน้อง โดยเฉพาะที่กระจกตาดำ ฉะนั้นคนเราทุกคนมีสายตาเอียงด้วยกันทั้งนั้น
 • สายตาเอียงเล็กน้อย จะไม่มีอาการอะไร ถ้าเป็นมากอาจมีอาการมองเห็นไม่ชัดเจน

สายตาสั้นและเอียงด้วย หรือสายตายาวและเอียงด้วย

 • คือทั้งหมดของระบบสายตาที่กล่าวถึงรวมกัน
ข้อมูลจาก : ร.ต.อ.ทองท้วม มหาสุวรรณ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
Thai Love Health (TLH) - อาหารเพื่อสุขภาพ ความรู้ สารอาหาร โภชนาการ โรค