เกี่ยวกับเรา Thai Love Health (TLH)

เกี่ยวกับเรา Thai Love Health (TLH)

ThaiLoveHealth.com หรือ TLH เว็บไซต์ให้ความรู้ด้านสุขภาพอาหาร โดยเว็บไซต์มี Positioning ว่า…

คนไทยกินเพื่อสุขภาพ (Eat for health)

เนื้อหาบนเว็บไซต์ประกอบด้วย 3 หมวดหมู่ใหญ่ๆ ได้แก่…

  1. สารอาหาร วิตามิน
  2. บทความการดูแลสุขภาพ
  3. โรคทางโภชนาการ

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหาร โภชนาการ การกินเพื่อสุขภาพ โดยใช้ภาษาบรรยายที่ประชาชนสามารถอ่านเข้าใจ ไม่ใช้ศัพท์ทางการแพทย์มากนัก เป็นเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอาหารการกินในชีวิตประจำวันของทุกๆ คน โดยการแจกให้อ่านและศึกษา ค้นหาแบบออนไลน์บนเว็บไซต์ได้ฟรี

เกี่ยวกับเรา Thai Love Health (TLH)

เนื้อหาภายในเว็บไซต์ ประกอบด้วยเรื่องใหม่ และเรื่องเก่า นอกจากนั้นยังมีหมวดหมู่สุขภาพย่อยๆ ที่รวมบทความความรู้แบบเจาะลึก ให้ได้ติดตามอ่านให้มากที่สุด แหล่งข้อมูลนำมาจากหลายแหล่ง ที่เชื่อถือได้ ทั้งแผ่นพับ หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์อื่นๆทั่วไป

จุดประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโรคทางโภชนาการ ความรู้ทางโภชนาการ และความรู้สุขภาพให้แก่ผู้สนใจ ที่ได้ค้นคว้าข้อมูลทาง Internet และเราจะรวบรวมแหล่งความรู้ด้านสุขภาพอาหารเหล่านี้ ให้มีจำนวนมากและหลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อให้ชุมชนคนไทยรักสุขภาพแห่งนี้แข็งแรง และคงอยู่ตลอดไป

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลในเว็บไซต์ Thailovehealth.com : กินเพื่อสุขภาพ แห่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และทางเว็บไซต์พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น ข้อแนะนำติชม เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 
Thai Love Health (TLH) - อาหารเพื่อสุขภาพ ความรู้ สารอาหาร โภชนาการ โรค